Team 7557 - dasheng

From Hangzhou, Zhejiang, China
aka Hangzhou Xiaoshan Technician College
Rookie Year: 2019
Details on firstinspires.org


Add Social Media!